Eerste communie vieringen uitgesteld

Zoals u allicht in het nieuws vernomen heeft worden alle eerste communie vieringen uitgesteld. Voor wie de communicatie gemist heeft verwijs ik u graag naar de mededelingen van de bisschoppenconferentie en de mededeling van onze bisschop.

We zijn ondertussen naarstig op zoek naar nieuwe data die naar alle waarschijnlijkheid in september of oktober zullen vallen. Omwille van de goede samenwerking dienen we deze ook af te stemmen met de Vormsel catechisten, de school, het dekenaat, en zo meer.

Zo snel als we deze nieuwe data hebben zullen we deze zowel hier als via email communiceren.

Bedankt voor uw geduld en vertrouwen.

Richtlijnen van de bisschoppen van België

De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.


Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen het impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo vlug mogelijk en zohaast de maatregelen van de regering het toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.