Voorbereiding

Bij onze twee laatste ontmoetingen in de Sint-Jozefskerk bespraken we de concrete voorbereiding van de vieringen.

In het bijzonder de zinnetjes die de kinderen en/of de moeders kunnen lezen om beter aan de viering te kunnen deel te nemen.
Het zijn een aantal korte zinnetjes zodat de kinderen gemakkelijk thuis kunnen oefenen met u, dierbare ouders.

U kan deze hier downloaden: Zutendaal en Wiemesmeer

Wat vragen we u? Om 1 of 2 zinnetjes te kiezen per kind of moeder.
Hoe? Het is voldoende het nummer van het zinnetje en de plaats van de viering te kiezen en naar mij door te sturen.

Voor Zutendaal zijn nog 10 zinnetjes over, voor Wiemesmeer nog 21 zinnetjes.

Mag ik u vragen om de zinnetjes  nog in   DEZE WEEK   te kiezen ? 
Dan kan ik u alle zinnetjes definitief terug te sturen om deze in te oefenen. 

Probeer om niet hetzelfde nummer/plaats te kiezen!! 🙂

Repetitiedata:

As woensdag

Aswoensdag is in de Katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag. We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan deze viering op woensdag 22 februari om 16.30 uur in de Sint Jozefskerk te Wiemesmeer. Wees welkom om het askruisje te ontvangen.

Op zaterdag 25 februari van 14.00 uur tot 17.30 uur hebben de vrijwilligers van de catechese werkgroep een catechese-activiteit voorzien voor de eerste-communicantjes in de Sint-Jozefskerk te Wiemesmeer. Het thema zal zijn “het geheim van de Eucharistie”. De kinderen kunnen best een drankje en een koekje of een boterham meenemen naar de kerk.

Verhalen van Jezus

We wensen jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar! Binnenkort starten we weer met een nieuwe catechese activiteit met als thema “de zoektocht met Jezus”.

We leren de kinderen graag kennismaken met drie verhalen van Jezus waardoor we ontdekken wat belangrijke waarden zijn in verband met christen zijn en samen Kerk zijn.

We verwelkomen je kind graag voor de catechese om 10.15 uur op zondag 22 januari in de Sint Jozefskerk te Wiemesmeer.

Jullie zijn welkom om je kind terug op te halen om 12.00 uur ’s middags.

De kinderen kunnen de ingevulde werkbundel meenemen. De kinderen die nog geen houten handjes hebben ingekleurd kunnen deze ook meenemen.

Adventsviering

Zoals aangekondigd is er komende zondag (18/12) om 11 uur een viering voor het hele gezin in de Sint Jozefs kerk (Wiemesemeer).

Tijdens deze viering zullen een aantal kinderen het kerstspel verzorgen. Iedereen (ja iedereen :-)) die verkleed is als herder of engeltje kan mee figureren.

Vergeet niet je versierde houten handje met je naam en voornaam mee te brengen. De catechisten hangen deze volgende week op in de kerk waar je je communie zal doen.


Er is ook een attentie voorzien voor iedereen die meedoet aan de kerststal actie.

We sluiten deze leuke viering af met een receptie, dus we hopen van harte dat je er zondag bij kan zijn!

P.S. Vergeet niet bladzijde 2,3 en 4 van je werkboekje in te vullen. Dat is wel pas nodig tegen de volgende activiteit met het thema “Jezus leert ons bidden”