Richtlijnen van de bisschoppen van België

De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.


Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen het impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo vlug mogelijk en zohaast de maatregelen van de regering het toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

Zangrepetitie en knutselen

Zaterdag is onze zangrepetitie. Dan gaan we de liedjes oefenen die we zullen zingen tijden de eerste Communie viering. We gaan ook iets leuks knutselen dat jullie in de viering aan jullie ouders kunnen geven. Het zou fijn zijn als jullie er dus allemaal zijn want we hebben hier geen andere momenten voor voorzien.

We beginnen om 10h00 in de gebouwen van de school van Wiemesmeer “De stapsteen” (Jachthoornplein 4).

De papa en mama’s zullen ook wel al hard bezig zijn met de voorbereidingen van de communie. We hopen om hier samen een mooi moment van te maken dat we niet willen laten verstoren door mensen die rechtstaan en rondlopen. Daarom voorzien we zelf een fotograaf die zijn de foto’s integraal en gratis beschikbaar stelt op onze site. Andere fotografen of cameramensen zijn dan ook niet toegelaten.