Lichtmis

Nu de feesten van eindejaar en kerstmis achter ons liggen en 2015 is aangebroken beseffen we hoe snel de eerste communie nadert.

Hoog tijd dus voor onze volgende activiteit. Deze vind plaats tijdens de viering van lichtmis. Jullie worden verwacht op zondag 1 februari om half elf in de kerk van Wiemesmeer voor een gezinsviering samen met de gedoopten van afgelopen jaar. Tijdens deze viering zullen we ook het licht van Lichtmis uitdelen. Daarom deze vraag: als je je doopkaars nog ergens bewaart, breng deze dan mee… anders voorzien we een vervangkaars. Tijdens het Doopsel heeft papa of mama deze kaars ontstoken aan de paaskaars, dat zullen we nu opnieuw doen.

Moest je er niet kunnen bij zijn laat ons even iets weten,

De werkgroep Eerste communicanten

P.S. Kijk ook even naar de agenda. De dankviering is om organisatorische redenen een week verlaat.

Reacties zijn gesloten.