Lichtmis

Nu de feesten van eindejaar en kerstmis achter ons liggen en 2016 alweer vertrouwd aanvoelt beseffen we hoe snel de eerste communie begint te naderen.

Hoog tijd dus voor onze volgende activiteit. Deze vindt plaats tijdens de viering van lichtmis. Jullie worden verwacht op zondag 7 februari om tien uur in de kerk van Zutendaal voor een gezinsviering samen met de gedoopten van afgelopen jaar. Tijdens deze viering zullen we ook het licht van Lichtmis uitdelen. Daarom deze vraag: als je je doopkaars nog ergens bewaart, breng deze dan mee… anders voorzien we een vervangkaars. Tijdens het Doopsel heeft papa of mama deze kaars ontstoken aan de paaskaars, dat zullen we nu opnieuw doen.

Moest je er niet kunnen bij zijn laat ons even iets weten,

De werkgroep Eerste communicanten

P.S. Een aantal ouders melden dat ze de mails niet aankrijgen: controleer even jullie antispam folder, mogelijk is de mail daarin beland.

Reacties zijn gesloten.